Lowongan Dosen dan Staff UIN Sunan Ampel Surabaya Non CPNS

By | October 8, 2015
Advertisements

PENGUMUMAN
NOMOR . Un.07 I 1 lKp.001 1797 lP 1201 5
TENTANG
Penerimaan Calon Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil (PNS)
Universitas lslam Negeri Sunan Ampel Tahun 2015

Lowongan Kerja Dosen UIN Sunan Ampel – Jarno.web.id – Universitas Islam Negeri Sunan Ampel – UIN Sunan Ampel adalah salah satu perguruan tinggi negeri di Surabaya yang menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu keislaman multidisplin serta sains dan teknologi. UIN Surabaya diberi nama Sunan Ampel, adalah nama salah seorang Walisongo, tokoh penyebar Islam di Indonesia.

Lowongan Kerja Dosen Universitas lslam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Universitas lslam Negeri Sunan Ampel Surabaya membuka kesempatan berkarir sebagai Dosen dan Staf Pendidikan dengan rincian formasi dan ketentuan sebagai berikut :

l. Tenaga Pendidik

Formasi

 1. Calon Dosen Bahasa lnggris
 2. Calon Dosen Matematika
 3. Calon Dosen Biologi
 4. Calon Dosen Arsitektur
 5. Calon Dosen Teknik Lingkungan
 6. Calon Dosen llmu Kelautan
 7. Calon Dosen Psikologi Transpersonal
 8. Dosen Tarekat
 9. Dosen llmu Tauhid/ llmu Kalam
 10. Dosen Manajemen Zakat
 11. Dosen Hukum Zakat dan Wakaf
 12. Dosen llmu Falak
 13. Dosen Hukum Kewarisan lslam
 14. Dosen Perbandingan Hukum/ Ushul Fiqh Perbandinqan
 15. Dosen Hubungan lnternasional
 16. Dosen Akuntansi
 17. Dosen llmu Ekonomi

ll Tenaga Kependidikan

Formasi

 1. Calon Analis Produk Hukum
 2. Calon Teknisi Mesin
 3. Calon Teknisi Listrik
 4. Calon Tenaga Pengelola Media dan lnformasi
 5. Calon Teknisi Elektro
 6. Calon Tenaga Administrasi Jaringan Komputer
 7. Calon Tenaga Pengelola Keuangan
 8. Calon Petugas Keamanan
 9. Calon Pengemudi
 10. Calon Dokter Gigi
 11. Calon Perawat Gigi
 12. Calon Perawat
 13. Calon Bidan

Persyaratan Umum

 • Mempunyai pengalaman dan keahlian di bidangnya masing (jika ada);
 • Warga Neg’ara lndonesia (khusus pelamar calon petugas keamanan dan pengemudi berjenis kelamin laki-laki);
 • Pelamar maksimal berusia 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat pelamaran;
 • Tanggal penetapan ijazah harus sebelum tanggal pelamaran, sedangkan surat keterangan atau pernyataan lulus tidak dlperbolehkan;
 • Memiliki lndeks Prestasi Kumulatif (lPK)
  • – Sarjana (S1) minimal 3,00 (tiga koma nol nol)
  • – Dlll minimal 2,7 (dua koma tujuh)
  • – SMU/SMK/STM atau yang sederajat minimal nilai rata-rata 7,00 (tujuh koma nol nol).
 • Tidak pernah dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 • Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau diberhentikan tidak dengan hormaisebagai pegawai negeri sipil/pegawai swasta’
 • Tidak berkedudukan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/TNl/POLRI
 • Tidak menjadi anggota/pengurus Partai Politik;
 • Bersedia mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan;

Tata Cara Pengiriman Lamaran

 • Lamaran di tulis tangan sendiri dengan tinta hitam. dan ditandatangani oleh pelamar ditujukan kepada Rektor Universitai lslam Negeri Sunan Ampel (contoh terlampir) disertai dengan :
  • a. fotocopy ijasah dan transkrip nilai yang telah dilegalisasi sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan;
  • b. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3X4 sebanyak 2 (dua) lembar;
  • c. Fotokopy KTP Yang masih berlaku;
  • d. Surat keterangan tinggi badan dari dokter puskesmas bagi pelamar Calon Petugas Keamanan (minimal 165 cm);
  • e. Foto copy SIM B1 bagi Pelamar Calon Pengemudi;
  • f. Pelamar wajib melampirkan arnpiop balasan yang telah di tempel perangko kilat khusus dengan menuliskan nama, alamat lengkap dan kode pos;
  • g Surat keterangan pengalaman kerja.
 • Dalam lamaran harus menyebutkan jenis formasi yang dilamar;
 • Pada amplop lamaran agar mencantumkan formasi yang dilamar pada sudut kiri atas (contoh terlampi0;
 • Surat lamaran beserta dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, diterima oleh panitia penerimaan Calon Pegawai Badan Layanan Umum Non Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Bagian Organisasi dan Kepegawaian UIN Sunan Ampel Jl. A. Yani 117 Surabaya pada hari dan jam kerja;
 • Bagi pelamar yang menyampaikan berkas lamaran tidak sesuai dengan jenis formasi yan g dilamar, dinyatakan batal/g ug urid iskualifikasi ;
 • Pelamar yang telah menyampaikan berkas lamaran yang dilamar agar memantau hasil verifikasi berkas lamaran melalui Website : www.uinsby.ac.id”

Catatan :

 • Pendaftaran : 6 Oktober s/d 6 Nopember 2015
 • Berkas lamaran yang telah masuk menjadi milik panitia dan tidak dapat diambil kembali;
 • Seluruh proses rekruitmen Pegawai Badan Layanan Umum Non Pegawai Negeri Sipil tidak dipungut biaya;
 • Pemeriksaan kelengkapan berkas lamaran oleh panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
 • Apabila salah satu syarat sebagaimana tersebut di atas tidak dipenuhi maka dinyatakan batal gugur/ diskualifikasi.
 • Formasi pendaftaran dan pengumuman silakan klik : Sumber

Info Lowongan Kerja Dosen UIN Surabaya dipersembahkan oleh Jarno.web.id

Advertisements